„Да знаем не е достатъчно, трябва да приложим наученото.

Да имаме желание не е достатъчно, трябва да действаме.“

Леонардо да Винчи

Каталог  2019

Разбира се, да започна с това, че „фокусът на специално разработените от мен теми на обучения е да формират и развиват специфични качества и умения за успешно справяне с професионалните предизвикателства на участниците в тях“ би звучало сериозно и професионално от моя страна. И банално. А аз никак не обичам да съм банална. В света, в който живеем днес, всички знаем какво означават думи като обучения, тренинги и семинари.

Ще бъде по-удачно да отговоря на въпроса, който всеки рано или късно си задава – защо аз? Защото

вярвам, че учим и помним най-добре чрез преживяването.

Това е най-краткият път към осъзнаване, възприемане и прилагане на всичко ново, до което нашият ум и нашето сърце се докоснат.

Ако на този етап не сте разгледали каталога с темите, можете да го направите сега. А в случай, че вече сте направили това – ще се радвам да се свържете с мен, за да се срещнем и обсъдим най-адекватните условия за съвместна работа.

Обикновено етапите, през които преминават професионалните отношения са:

1. Среща с клиента и установяване на очакванията, идеите и потребностите, свързани с обучение

2. Обсъждане на различни варианти и възможности, намирайки най-адекватното решение, което отговаря на същинските потребности от обучение

3. Подготовка на обучението: практически казуси, индивидуални и групови упражнения

4. Провеждане на обучението: продължителността и мястото на провеждане са индивидуално съобразени

5. Изготвяне на анализ след проведеното обучение с фокус върху силните страни и аспектите за подобрение, представяне на предложение за последващо развитие

Смисъл от обучение има само, ако то провокира излизане от зоната на конфорт.

Цена за обучение с продължителност 6 часа на група до 12 участника – 360 лв.

Ива Василева

За повече информация и запитвания:

iva@intramentis.com

+359 879 68 48 26