„Асиметрията на живота“

„Асиметрията на живота“

„… съществува явление, наречено хирална асиметрия, което обяснява зараждането на живота на Земята – от първоначално съществувалите атоми се образували молекули, които случайно се ориентирали надясно, поради което и спиралата на ДНК е дясностранна. Част от съставните електрони обаче са

Как да развием постоянството си

Как да развием постоянството си

  Ясно опредлелена цел, придружена със силно желание тази цел да бъде осъществена Точен план, въплътен в непрекъсната поредица от действия Ум, непроницаем за всички отрицателни и обезсърчаващи влияния, включително за мненията на роднини, приятели и познати Приятелска връзка с

Седемте принципа на успеха: #7

Седемте принципа на успеха: #7

Седми принцип на успеха: Ще преследвам целта си докрай! „Със съзнанието, че вече съм извършил трайни промени в живота си, днес ще добавя последното парченце от мозайката. Притежавам най-великата сила, дарявана някога на човечеството – СИЛАТА ДА ИЗБИРАМ! Днес избирам

Седемте принципа на успеха: #6

Седемте принципа на успеха: #6

Шести принцип на успеха: Ще търся мъдростта! „Съзнавам, че мъдростта само чака да бъде открита и съм решен да я търся. Съзнавам, че нямам влияние над своето минало, но мога да променя бъдещето с днешните си действия. Ще променя действията

Седемте принципа на успеха: #5

Седемте принципа на успеха: #5

  Пети принцип на успеха: Ще посрещна деня с опрощение! „Твърде дълго прошката стоеше заключена в сърцето ми в очакване да оповестя наличието й при появата на някой, който я заслужава. Уви, смятах повечето хора за недостойни да получат моята

Седемте принципа на успеха: #4

Седемте принципа на успеха: #4

Четвърти принцип на успеха: Днес ще избера да бъда щастлив! „От този момент нататък аз ще бъда щастлив, защото вече знам къде се корени щастието. И други преди мен са успявали да открият как се стигна до него. Сега знам,

Седемте принципа на успеха: #3

Седемте принципа на успеха: #3

Трети принцип на успеха: Сърцето ми е изпълнено с решителност! „Някога един мъдрец е казал: „Всяко дълго пътуване започва с първата крачка.“ Знам, че е истина и правя първата крачка днес. Твърде дълго краката ми присъстваха колебливо и се движех

Седемте принципа на успеха: #2

Седемте принципа на успеха: #2

Втори принцип на успеха: Аз съм човек на действието! „Още днес ще започна да градя ново бъдеще, като си изградя едно ново „Аз“. Повече няма да живея в капана на отчаянието и да тъгувам по прахосаното време и изгубените възможности.

Седемте принципа на успеха: #1

Седемте принципа на успеха: #1

Първи принцип на успеха: Поемам пълна отговорност! „От този момент нататък поемам пълна отговорност за всичко, което се е случило в миналото ми. Разбирам, че първата стъпка към мъдростта е способността да призная, че съм отговорен за собствените си проблеми;

За вдъхновение

За вдъхновение

„Моят личен опит ме е научил, че човек никога не е толкова близо до успеха, колкото след преживяване, което ние обикновено окачествяваме като „провал“. Това са ситуации, в които той е принуден от външни обстоятелства да мисли. Ако мисли правилно