ЕКИПИ В ИЗОЛАЦИЯ

ЕКИПИ В ИЗОЛАЦИЯ

С налагането на режим на изолация всеки служител се озова на свой остров, като допълнение към това се добави и дистанционната работа. Изолирането повлия сериозно на екипите, чиито навици за ежедневно общуването и личен контакт бяха внезапно нарушени и в