„Оф, пак ли тоя gdpr!“

„Оф, пак ли тоя gdpr!“

  „Моята свобода свършва там, където започва свободата на другия.“ Започвам с думите на преподавателя ми по време на обучението за European Privacy Expert. Иска ми се да споделя повече от преживяното и наученото, защото все по-малко харесвам начина, по-който