„Асиметрията на живота“

„Асиметрията на живота“

„… съществува явление, наречено хирална асиметрия, което обяснява зараждането на живота на Земята – от първоначално съществувалите атоми се образували молекули, които случайно се ориентирали надясно, поради което и спиралата на ДНК е дясностранна. Част от съставните електрони обаче са

„Оф, пак ли тоя gdpr!“

„Оф, пак ли тоя gdpr!“

  „Моята свобода свършва там, където започва свободата на другия.“ Започвам с думите на преподавателя ми по време на обучението за European Privacy Expert. Иска ми се да споделя повече от преживяното и наученото, защото все по-малко харесвам начина, по-който

Как да развием постоянството си

Как да развием постоянството си

  Ясно опредлелена цел, придружена със силно желание тази цел да бъде осъществена Точен план, въплътен в непрекъсната поредица от действия Ум, непроницаем за всички отрицателни и обезсърчаващи влияния, включително за мненията на роднини, приятели и познати Приятелска връзка с

Седемте принципа на успеха: #7

Седемте принципа на успеха: #7

Седми принцип на успеха: Ще преследвам целта си докрай! „Със съзнанието, че вече съм извършил трайни промени в живота си, днес ще добавя последното парченце от мозайката. Притежавам най-великата сила, дарявана някога на човечеството – СИЛАТА ДА ИЗБИРАМ! Днес избирам

Седемте принципа на успеха: #6

Седемте принципа на успеха: #6

Шести принцип на успеха: Ще търся мъдростта! „Съзнавам, че мъдростта само чака да бъде открита и съм решен да я търся. Съзнавам, че нямам влияние над своето минало, но мога да променя бъдещето с днешните си действия. Ще променя действията

Седемте принципа на успеха: #5

Седемте принципа на успеха: #5

  Пети принцип на успеха: Ще посрещна деня с опрощение! „Твърде дълго прошката стоеше заключена в сърцето ми в очакване да оповестя наличието й при появата на някой, който я заслужава. Уви, смятах повечето хора за недостойни да получат моята

Седемте принципа на успеха: #4

Седемте принципа на успеха: #4

Четвърти принцип на успеха: Днес ще избера да бъда щастлив! „От този момент нататък аз ще бъда щастлив, защото вече знам къде се корени щастието. И други преди мен са успявали да открият как се стигна до него. Сега знам,

Седемте принципа на успеха: #3

Седемте принципа на успеха: #3

Трети принцип на успеха: Сърцето ми е изпълнено с решителност! „Някога един мъдрец е казал: „Всяко дълго пътуване започва с първата крачка.“ Знам, че е истина и правя първата крачка днес. Твърде дълго краката ми присъстваха колебливо и се движех