Пандемията и дистанцията, наложена от нея, накара много ръководители да преосмислят мотивационните техники, които използват.

Изключително важна днес е ролята на мениджърите по отношение на това трудно привлечените  служители да не загубят своята мотивация в новите условия на работа. Особено онези, които могат да си позволят честа смяна на работодателя.

Как се управляват процесите и как се поддържа екипното взаимодействие в условията на пълна социална изолация?

Първоначалната еуфория от пестенето на време и разходи за пътуване до офиса премина бързо. Полезната динамика на работното ежедневие беше изместена от застоя на работния „офис“ в кухнята или всекидневната на дома. И тук мениджърските похвати дойдоха на помощ в борбата за запазването на служителите и екипния дух.

Докато за привличането на добри експерти финансовите условия и социалния пакет са един вид универсално средство, за индивидуалната мотивация в нетипични условия се изисква далеч по-голямо майсторство.

В четири основни направления фокусират своите усилия мениджърите, когато взимат управленски решения за мотивация на екипите си в последните месеци:

Безопасност

Спокойствие за бъдещето на компанията

Подкрепа

Индивидуален подход

И тъй като тенденциите показват, че броят служители, които изпълняват своята работа от разстояние ще се увеличава, добре е ръководителите да „пренастроят“  своите управленски подходи.  За целта на помощ идва експертната подкрепа на специалистите по човешки ресурси.

ШЕФ ОТ РАЗСТОЯНИЕ