Intramentis  предлага партньорство

За свой проект в сферата на младежките дейности се търси партньор от страна член на ЕС – университет или колеж, който осъществява обучение в IT сферата. Предпочитаме организация с опит в изпълнение на проекти. Пращайте своите предложения на iva@intramentis.com до 07.09.2020г. Благодарим!

Intramentis offers partnership

For its project in the field of youth activities we’re looking for a partner from an EU member state – a university or college that provides trainings in the ICT field. We prefer an organization with experience in project implementation. Send your suggestions to iva@intramentis.com by 07.09.2020. Thank you!

Партньорство за проект в сферата на младежките дейности