Broken heart

„Колкото повече шансове даваш на някого, толкова по-малко започва да те уважава той. Спира да се съобразява с важните неща за теб, защото вече е научил, че винаги ще има и друга възможност. Не се страхува да те изгуби, защото знае, че каквото и да направи ти няма да си тръгнеш. И така свиква с твоята прошка. Никога не позволявай на някого да свикне с това да не те уважава.“

Trent Shelton

Още колко „втори“ шанса?