щастие и успех

Кое идва първо – щастието или успехът?

Психологията показва по ясен начин, че има много силна връзка между успеха и щастието. Например хората, които имат по-висок социален статус, пътуват повече и разполагат с повече средства, като цяло са по-щастливи. Или поне това си мислим в повечето случаи.

Предпоставките ни карат да мислим, че преди всичко успехът ни води към щастието. И наистина множество психологически изследвания налагат мълчаливото правило, че личният успех повишава усещането за щастие.

Но да говорим само за това как успехът ни кара да се чувстваме щастливи е ограничено и не ни позволява да видим и другата страна на историята. Според едно психологическо проучване, проведено преди няколко години (Lyubomirsky, S., King, L. & Diener, E.), става ясно, че

щастието ни води към постигане на по-големи успехи!

Едно от най-силните доказателства, че щастието води към успех, произтича от проведените експерименти, в които участниците в изследването са били насочени към определени позитивни и негативни емоции и след това е сравнено тяхното поведение в различни определени ситуации от социалния им живот.

Щастието безспорно повлиява успеха в живота ни.

Ето и резултатите от проучването, в което изследваните лица са били поставени в състояние на положителни емоции:

  1. Имаме повече желание да разговаряме с другите. При мъжете в това състояние има повече вероятност да заговорят една жена и са по-склонни да споделят информация за себе си – повишено умение да осъществява социални контакти.
  2. Повишен интерес към забавления. Хората в добро настроение имат желание да организират събирания, да се срещат с хора, да пътуват…
  3. Наслаждаваме се повече на междуличностното общуване и заниманията в свободното време.
  4. Склонни сме да разрешаваме конфликтите по ефективен начин. Проучванията показват, че щастието повишава склонността да търсим сътрудничество и да избягваме грозни сцени на силни конфронтации.
  5. Склонни сме да помагаме на другите. Когато се чувстваме емоционално добре, сме обърнати повече към хората и сме по-щедри към тях, към времето ни и към нас самите.
  6. Чувстваме си по-здрави.
  7. По-креативни сме. Щастието и доброто настроение ни карат да бъдем по-отворени към света, по-гъвкави и по-склонни да ни хрумват интересни идеи, които да се опитваме да превръщаме в реалност.
  8. Справяме се по-добре с по-сложни задачи.
  9. Повишава самочувствието и вярата в себе си. Щастието повлиява положително върху доверието в нас самите и в нашите умения и способности.

Тези резултати се основават на проведени експерименти с контролни групи и имат своята валидност. Затова изледователите твърдят, че

щастието е печеливша стратегия за успех!

източник: mentemeravigliosa

превод: Ива Василева

От щастието към успеха: 9 доказателства