sunrise

“Идва един момент в живота ни, в който решаваме да си тръгнем от цялата драма и от хората, които я създават. Тогава избираме да се обградим с хора, които ни разсмиват. Забрави лошото, фокусирай се върху хубавото. Обичай хората, които се отнасят с теб добре, моли за онези, които не го правят. Животът е твърде кратък, за да бъдем нещо друго освен щастливи. Да паднем е част от живота, да се изправим е живеене.”

Jose Harris

Когато си тръгнеш от драмата в твоя живот