1. Ясно опредлелена цел, придружена със силно желание тази цел да бъде осъществена
  2. Точен план, въплътен в непрекъсната поредица от действия
  3. Ум, непроницаем за всички отрицателни и обезсърчаващи влияния, включително за мненията на роднини, приятели и познати
  4. Приятелска връзка с хора, които ще ви насърчат да приложите плана и да постигнете целта си

 

„Мисли и забогатявай“, Наполеон Хил

Как да развием постоянството си