залез

„Гениално е, че денят има свой край.

Гениална система – първо ден и след това нощ.

И после пак ден.

И точно там, където природата решава да сложи собствените си граници,

избухва чудото – залезът.“

 

Алесандро Барико

 

снимка: Константин Иванов

За вдъхновение