С налагането на режим на изолация всеки служител се озова на свой остров, като допълнение към това се добави и дистанционната работа.

Изолирането повлия сериозно на екипите, чиито навици за ежедневно общуването и личен контакт бяха внезапно нарушени и в началото изглеждаха като истинска катастрофа.

Особено тежко беше положението за онези организации, които нямаха готовност за преминаване към работа от дистанция. А крайните срокове изтичаха, без значение колко неудобно или непривично се изпълняваха задълженията.

Какво стана с неформалното общуване между същите тези служители, които само година по-рано се сплотяваха на тиймбилдинг или танцуваха задружно на коледното парти?

Работата от дистанция лиши всички от обичайната форма на общуване. Вместо живи хора – гласове в слушалки. В условията на изолация неформалното взаимодействие с колегите и участието в „живота“ на организацията стана почти невъзможно. А както знаем, това са важни моменти за справянето с нивата на стрес, който в последните месеци значително се натрупа в обществото.

По време на карантината много компании реагираха с адекватна подкрепа на своите служители с различни инициативи:

 • Неформални екипни срещи с едно единствено правило – забранени са въпроси по работа
 • Ходене на гости онлайн
 • Виртуална сутрешна гимнастика
 • Цитат на седмицата /история на седмицата
 • Coffee chat
 • Виртуална кино вечер с обсъждане в ZOOM
 • Онлайн викторини
 • Размяна на готварски рецепти и онлайн „дегустация“

Такива нестандартни дейности помагат за справяне с натрупаното напрежение и дават възможност да се открие позитивното в живота и работата при новите условия. Да видиш в колегата човека, а не само заеманата длъжност, е друг ценен момент при реализирането на подобни активности.

Предлагайки дадена практика за неформална комуникация ръководителя следва да съобрази състоянието на всеки член на екипа, и разбира се, включването да бъде доброволно. Копирането на нещо, правено от друга компания, може да стане само след преценка доколко е подходящо за тези конкретни служители.

Как да организираме сполучливи формати на неофициално общуване в екипа?

 • Всяка инициатива следва да има ясна цел и тя да е разбрана от членовете на екипа
 • Обмислете какви ритуали и моменти ще способстват за създаването на приятелска и творческа атмосфера
 • По-малко е по-добре. По-кратка продължителност, по-малко участници, един-два акцента.

Възможността за превключване от сложните работни задачи, изпълнявани в нетипични условия, към забавното от живота може да се окаже безценно за стотици колеги в изолация.

 

ЕКИПИ В ИЗОЛАЦИЯ