„Да се събрем заедно е начало. Да останем заедно е прогрес. Да работим заедно е успех.“

Хенри Форд

Подбор на персонал за нуждите на компанията

 • Планиране на човешките ресурси, нужни на компанията
 • Набиране и подбор на кандидати за вакантни длъжности
 • Привличане на кандидати за тясно профилирани позиции

Адаптация

 • Подготовка на план за адаптация и въвеждане на новоназначените служителите
 • Обучение на ментори за провеждането на ефективна адаптация

Оценяване на служителите

 • Разработване на система за атестиране на персонала
 • Тестване на система за оценяване в организацията
 • Внедряване на система за атестиране в компанията
 • Обучение на мениджърите за прилагане на разработената система за оценяване
 • Разработване на вътрешен „Център за оценка“

Анализ на организационната структура

 • Оценяване на факторите, които влияят върху проектирането на длъжностите в компанията
 • Анализ на длъжностите в организацията

Обучение и кариерно развитие на служителите

 • Разработване на система за обучение на персонала
 • Създаване на система за кариерно развитие, обвързана със системата на заплащане в компанията
 • Развитие на центрове за таланти и управление на кариерата

 

Ива Василева

За повече информация и запитвания:

iva@intramentis.com

+359 879 68 48 26