„… съществува явление, наречено хирална асиметрия, което обяснява зараждането на живота на Земята – от първоначално съществувалите атоми се образували молекули, които случайно се ориентирали надясно, поради което и спиралата на ДНК е дясностранна. Част от съставните електрони обаче са ориентирани наляво, създавайки дисбаланс и същевременно силата, която крепи молекулите и на която се базира целият живот.

Ето защо, по същество, животът е несиметричен и несъвършен – не всеки от нас може да се радва на голям късмет и щастие, но от това най-често следва някаква полза за света – малко са писателите, изобретателите и великите учени, които са били щастливци.

Такава е асиметрията на живота…

Това е балансът, който крепи Вселената.“

част от книгата „Пзелът на живота“, автор Инна Учкунова

„Асиметрията на живота“